درجه بندی فیلم ها برای گروه های سنی در امریکا - سینما و هنر هفتم
X
تبلیغات
زولا
سینما از نگاهی دیگر
درجه بندی فیلم ها برای گروه های سنی در امریکا
گروه:G همه سنین قادر به تماشای این فیلم ها هستند و هیچ محدودیتی برای تماشای این فیلم ها وجود ندارد.

گروه :PG فیلم های این گروه هم مناسب همه سنین است اما به خانواده ها هشدار داده می شود که بهتر است آنها نیز همراه کودکان حضور داشته باشند.

گروه PG-13 : کودکان زیر سن 13 سال اجازه ندارند تا برای تماشای فیلم بدون حضور بزرگ تر به سینما بیایند.

گروه :R افراد پایین تر از 17 سال می بایست برای تماشای فیلم های این گروه تحت نظارت بزرگ تر ها به سینما بیایند.

گروه :NC-17 هیچ فرد 17 ساله یا پایین تری حق دیدن این رده فیلم ها را ندارد.

گروه بدون رده یا NR : فیلم هایی که درجه بندی نشده باشند در این رده قرار می گیرند. معمولاً خانواده ها از این فیلم ها استقبال نمی کنند و اگر شکایتی علیه این فیلم ها بشود، MPAA دست به اقدام قانونی علیه فیلم خواهد زد.