عکس روز! - سینما و هنر هفتم
سینما از نگاهی دیگر

چندی پیش یک تابلوی تبلیغاتی در سطح شهر در محلهای مختلفی مشاهده شد که روی آن این عبارت نوشته شده بود: «چگونه میتوان یک ... را دوست داشت». در کنار آن هم عکس یک زن به صورت شطرنجی به چشم می خورد که محل جنجالهای مختلف و کج فهمی های گوناگون بود و بالاخره آن تابلو را از سطح شهر جمع کردند تا اینکه در نهایت طراح آن تسلیم شد و آگهی تکمیل شده را منتشر کرد. در این عکس آگهی مزبور را در زیر پل پارک وی می بینید:

چگونه می توان یک تیغ زن را دوست داشت