شب اسکار با برندگان - سینما و هنر هفتم
سینما از نگاهی دیگر
شب اسکار با برندگان
آکادمی اسکار یکشنبه شب به وقت لس آنجلس برندگان هشتادو دومین دوره را به شرح زیر معرفی کرد. جزییات را اینجا ببینید.