چهره های روز - سینما و هنر هفتم
سینما از نگاهی دیگر

براد پیت

 

شون کانری

 

بروس ویلس

 

جورج کلونی