دیدار آنجلینا جولی از عراق - سینما و هنر هفتم
سینما از نگاهی دیگر
دیدار آنجلینا جولی از عراق
به گزارش منابع خبری از سازمان ملل متحد آنجلینا جولی به عنوان سفیر رسمی UNHCR ( یکی از سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد ) به عراق سفر کرده بود و با سربازان آمریکایی هم دیدار داشت . این عکس گوشه هایی از این دیدار را نشان می دهد.