استعفای رضا میر کریمی - سینما و هنر هفتم
سینما از نگاهی دیگر
استعفای رضا میر کریمی

هفته‌ی گذشته شنیده شد رضا میرکریمی استعفا خود را از مدیرعاملی خانه‌ سینما به هیات مدیره‌ی این تشکل صنفی تسلیم کرده است.

طی تماس خبرنگار سینمایی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با رضا میرکریمی، وی با تایید این مطلب گفت: با توجه به اینکه تا آخر سال 85 به دوستان خانه‌ی سینما قول داده بودم که مسوولیت مدیرعاملی را برعهده داشته باشم و این زمان به پایان رسیده است، این استعفا را ارایه کردم.

ادامه...